Vážení rodiče,

děkujeme za zájem Vašich dětí studovat na naší škole. Níže je uveden seznam přijatých dětí. Zaplaťte, prosíme, do 26.6.2023 příslušnou částku na číslo účtu 19-4625440207/0100 a jako variabilní symbol uveďte přidělené číslo žáka. Nezaplacení úplaty za vzdělávání v termínu chápeme jako nezájem o studium a místo bude postoupeno nepřijatým uchazečům.

Změna přiděleného vyučujícího vyhrazena na základě potřeb školy.

Sledujte naše webové stránky, kde na konci srpna zveřejníme termíny domluvy rozvrhů přidělených vyučujících, osobní účast na nich je pak nutná. Rozvrhy předmětu Hudební nauky  zveřejníme na webu v posledním srpnovém týdnu. Hudební nauka je povinný předmět pro každé studijní zaměření, viz. Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ Třešť, kde naleznete další povinné i nepovinné předměty ve vyšších ročnících. ŠVP ZUŠ Třešť je k prostudování na webu v sekci Dokumenty. ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (RVP ZUV), který nám stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a odlišuje tím školu od zájmových kroužků. 

Domluvy rozvrhů v sekci Pro rodiče – Rozvrhy – Hudební obor. Děkujeme.

Číslo žáka Studijní zaměření Pedagog Částka
4 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1 100 Kč
9 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1 500 Kč
25 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1 100 Kč
28 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1 500 Kč
42 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová 1 100 Kč
16 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová 1 100 Kč
17 Hra na klavír BcA. Katrin Dvořáková 1 100 Kč
6 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
7 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
19 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
22 Hra na trubku Petr Vohoska, DiS. 1 500 Kč
23 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
36 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
41 Hra na zobc. flétnu Petr Vohoska, DiS. 1 100 Kč
24 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS. 1 100 Kč
30 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS. 1 100 Kč
29 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS. 1 100 Kč
Menu