Vážení rodiče,

děkujeme za zájem Vašich dětí studovat na naší škole. Níže je uveden seznam přijatých dětí. Zaplaťte, prosíme, do 26.6.2022 příslušnou částku na číslo účtu 19-4625440207/0100 a jako variabilní symbol uveďte přidělené číslo žáka. Nezaplacení úplaty za vzdělávání v termínu chápeme jako nezájem o studium a místo bude postoupeno nepřijatým uchazečům.

Změna přiděleného vyučujícího vyhrazena na základě potřeb školy.

Sledujte naše webové stránky, kde na konci srpna zveřejníme termíny domluvy rozvrhů přidělených vyučujících, osobní účast na nich je pak nutná. Rozvrhy předmětu Hudební nauky  zveřejníme na webu v posledním srpnovém týdnu. Hudební nauka je povinný předmět pro každé studijní zaměření, viz. Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ Třešť, kde naleznete další povinné i nepovinné předměty ve vyšších ročnících. ŠVP ZUŠ Třešť je k prostudování na webu v sekci Dokumenty. ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (RVP ZUV), který nám stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a odlišuje tím školu od zájmových kroužků. 

Domluvy rozvrhů v sekci Pro rodiče – Rozvrhy – Hudební obor. Děkujeme.

Číslo žáka Studijní zaměření Pedagog Částka
2 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová  1050,-
3 Hra na saxofon Mgr. Antonín Vidlák 1450,-
5 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová  1050,-
7 Hra na akordeon Lenka Meister 1450,-
8 Hra na klavír Anastasia Firstova 1450,-
12 Hra na lesní roh  Petr Vohoska, DiS. 1050,-
13 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS.  1050,-
14 Hra na baskytaru Mgr. Antonín Vidlák 1450,-
15 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS.  1050,-
16 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová  1050,-
18 Hra na zobcovou flétnu Jaroslav Šimánek 1050,-
19 Hra na akordeon Lenka Meister 1450,-
20 Hra na zobcovou flétnu Petr Vohoska, DiS. 1050,-
21 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka  1450,-
22 Hra na zobcovou flétnu Jaroslav Šimánek 1050,-
23 Hra na zobcovou flétnu Jaroslav Šimánek 1050,-
24 Hra na klavír Anastasia Firstova 1050,-
28 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Antonín Vidlák 1050,-
29 Hra na klavír Bc. Katrin Dvořáková 1050,-
30 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1450,-
31 Hra na zobcovou flétnu Jaroslav Šimánek 1050,-
32 Hra na lesní roh  Petr Vohoska, DiS. 1050,-
33 Hra na klavír Miluše Havlíková 1050,-
34 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1450,-
35 Hra na housle MgA. Ondřej Tomečka 1450,-
36 Hra na kytaru Bc. Martina Tesařová  1050,-
38 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS.  1050,-
39 Hra na EKN Miluše Havlíková 1450,-
40 Hra na EKN Miluše Havlíková 1450,-
41 Sólový zpěv Hana Němcová, DiS.  1050,-
42 Hra na zobcovou flétnu Mgr. Antonín Vidlák 1050,-
Menu