Vážení rodiče,

děkujeme za zájem Vašich dětí studovat na naší škole. Níže je uveden seznam přijatých dětí. Zaplaťte, prosíme, do 25.6.2021 příslušnou částku na číslo účtu 19-4625440207/0100 a jako variabilní symbol uveďte přidělené číslo žáka. Nezaplacení úplaty za vzdělávání v termínu chápeme jako nezájem o studium a místo bude postoupeno nepřijatým uchazečům.

Změna přiděleného vyučujícího vyhrazena na základě potřeb školy.

Sledujte naše webové stránky, kde na konci srpna zveřejníme termíny domluvy rozvrhů přidělených vyučujících, osobní účast na nich je pak nutná. Rozvrhy předmětu Hudební nauky  zveřejníme na webu v posledním srpnovém týdnu, také zde na webu. Hudební nauka je povinný předmět pro každé studijní zaměření, viz. Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ Třešť, kde naleznete další povinné i nepovinné předměty ve vyšších ročnících. ŠVP ZUŠ Třešť je k prostudování na webu v sekci Dokumenty. ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (RVP ZUV), který nám stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a odlišuje tím školu od zájmových kroužků. 

Domluvy rozvrhů v sekci Pro rodiče – Rozvrhy – Hudební obor. Děkujeme.

  Přijatí žáci pro rok 2021/22    
       
přidělené číslo  vyučující studijní zaměření   Kč
1 Havlíková Miluše Hra na klavír 1000
3 BcA. Dvořáková Katrin Hra na klavír 1000
4 BcA. Dvořáková Katrin Hra na klavír 1000
5 Seungeun Choi Hra na klavír 1000
7 Mgr. Vidlák Antonín Hra na zobcovou flétnu 1000
8 Mgr. Vidlák Antonín Hra na bicí nástroje 1400
10 Mgr. Vidlák Antonín Hra na bicí nástroje 1400
12 Havlíková Miluše Hra na elektonické klávesové nástroje 1400
14 BcA. Dvořáková Katrin Hra na klavír 1400
15 Bc. Kalčíková Klára, DiS. Hra na housle 1000
16 Němcová Hana, DiS. Sólový zpěv 1000
16 Seungeun Choi Hra na klavír 1000
18 Havlíková Miluše Hra na klavír 1000
19 BcA. Dvořáková Katrin Hra na klavír 1000
20 Bc. Kalčíková Klára, DiS. Hra na housle 1000
22 Seungeun Choi Hra na klavír 1400
23 Bc. Tesařová Martina Hra na kytaru  1000
24 Němcová Hana, DiS. Sólový zpěv 1000
25 BcA. Dvořáková Katrin Hra na klavír 1000
26 Bazalová Marie, DiS. Hra na klavír 1400
27 Bazalová Marie, DiS. Hra na klavír 1000
28 Bc. Tesařová Martina Hra na kytaru  1000
29 Seungeun Choi Hra na klavír 1400
30 Mgr. Vidlák Antonín Hra na bicí nástroje 1400
31 Havlíková Miluše Hra na elektonické klávesové nástroje 1000
32 Mgr. Vidlák Antonín Hra na zobcovou flétnu 1000
33 Mgr. Vidlák Antonín Hra na bicí nástroje 1400
35 Havlíková Miluše Hra na klavír 1000
36 Seungeun Choi Hra na klavír 1400
38 Němcová Hana, DiS. Sólový zpěv 1000
Menu