Vážení rodiče, 

děti s čísly 5,2,1,8,11,6,7,10,15,12,20,9,19,16,18,13,21,3 a 17 byly přijaty ke studiu Tance.

Níže najdete podklady k platbě úplaty za vzdělávání ( první pololetí šk. roku 2022/23). V posledním týdnu v srpnu bude v sekci Taneční obor –  Rozvrh, zveřejněn čas výuky Vašeho dítěte. Za včasnou platbu předem děkujeme.

Zaplaťte, prosíme, do 26.6.2022 částku =1.100,- na číslo účtu 19-4625440207/0100 a do poznámky uveďte číslo žáka, příp. jméno a příjmení.

Menu