Vážení rodiče, 

děti s čísly  44, 33, 7, 77, 13, 27, 22 a 24 byly přijaty ke studiu Tance.

Níže najdete podklady k platbě úplaty za vzdělávání ( první pololetí šk. roku 2021/22). V posledním týdnu v srpnu bude v sekci Taneční obor –  Rozvrh, zveřejněn čas výuky Vašeho dítěte. Za včasnou platbu předem děkujeme.

Zaplaťte, prosíme, do 25.6.2021 částku =1.050,- na číslo účtu 19-4625440207/0100 a do poznámky uveďte číslo žáka, příp. jméno a příjmení.

Menu