Vážení rodiče, 

děti s čísly  6, 12, 8, 11, 14 ,15, 13, 7, 3, 1 a 16 byly přijaty ke studiu Výtvarného oboru u paní učitelky Bc. Eriky Houserové a děti s čísly 9, 4, 10 a 5  byly přijaty ke studiu k paní učitelce BcA. Michaele Krčkové.

Níže najdete podklady k platbě úplaty za vzdělávání ( první pololetí šk. roku 2022/23). V posledním týdnu v srpnu nejdéle na počátku prvního týdne v září bude v sekci Výtvarný obor –  Rozvrh, zveřejněn čas výuky Vašeho dítěte. Za včasnou platbu předem děkujeme.

Zaplaťte, prosíme, do 26.6.2022 částku =1.200,- na číslo účtu 19-4625440207/0100 a do poznámky uveďte číslo žáka, příp. jméno a příjmení.

Menu