Úplata za vzdělávání v ZUŠ Třešť od šk. roku 2021/22
     
HUDEBNÍ OBOR :     
Nástrojová výuka a sólový zpěv  měsíčně Kč pololetně Kč
individuální výuka 280 1400
 výuka ve skupině po 2 žácích a více  200 1000
*pozn.: např. žák ve 4. r má v jednom týdnu hodinu hud.nástroje, hudební nauky a kolektivního předmětu tzn., že úplata za vzdělávání vychází na 23,- Kč/hod vzdělávání v ZUŠ
     
VÝTVARNÝ OBOR:     
  měsíčně Kč pololetně Kč
všechny ročníky  230 1150
 
TANEČNÍ OBOR:                 
  měsíčně Kč pololetně Kč
všechny ročníky  210 1050
     
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:              
  měsíčně Kč pololetně Kč
všechny ročníky  220 1100
     
Počínaje šk. rokem 2022/23 budeme plánovaně zvyšovat školné o 50,- Kč, vždy na začátku šk. roku, abychom alespoň částečně pokryli inflaci a související zdražování. V nových plánovaných prostorách také vzrostou vstupní náklady na energie i materiál.
Menu