Úplata za vzdělávání v ZUŠ Třešť od šk. roku 2024/25
HUDEBNÍ OBOR :    
Nástrojová výuka a sólový zpěv měsíčně Kč pololetně Kč
individuální výuka 310 1550
výuka ve skupině po 2 žácích a více 230 1150
*pozn.: např. žák ve 4. r má v jednom týdnu hodinu hud. nástroje, hudební nauky a kolektivního předmětu tzn., že úplata za vzdělávání vychází na 26,- Kč/hod vzdělávání v ZUŠ
VÝTVARNÝ OBOR:    
všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  260 1300
TANEČNÍ OBOR:
všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  240 1200
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  250 1250
Počínaje šk. rokem 2022/23 zvyšujeme plánovaně školné o 50,- Kč, vždy na začátku šk. roku, abychom alespoň částečně pokryli inflaci a související zdražování. V nových prostorách také vzrostly vstupní náklady na energie i materiál.
Menu