Úplata za vzdělávání v ZUŠ Třešť od šk. roku 2022/23
HUDEBNÍ OBOR :    
Nástrojová výuka a sólový zpěv měsíčně Kč pololetně Kč
individuální výuka 290 1450
výuka ve skupině po 2 žácích a více 210 1050
*pozn.: např. žák ve 4. r má v jednom týdnu hodinu hud.nástroje, hudební nauky a kolektivního předmětu tzn., že úplata za vzdělávání vychází na 24,- Kč/hod vzdělávání v ZUŠ
VÝTVARNÝ OBOR:    
všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  240 1200
 

TANEČNÍ OBOR:

všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  220 1100
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

všechny ročníky měsíčně Kč pololetně Kč
  230 1150
 

Počínaje šk. rokem 2022/23 zvyšujeme plánovaně školné o 50,- Kč, vždy na začátku šk. roku, abychom alespoň částečně pokryli inflaci a související zdražování. V nových prostorách také vzrostou vstupní náklady na energie i materiál.

   
     
     
     
 
Menu