Akademie umění a kultury

Zastupitelé Města Třešť dali „zelenou“ projektu Akademie umění a kultury v Třešti, který poskytuje seniorům a seniorkám odborné neakreditované studium ve vybraných uměleckých oborech. V hudebním  oboru (nabízíme výuku v široké škále hudebních nástrojů a zpěvu), ve výtvarném, tanečním a od akademického roku 2021/22 vyučujeme i literárně-dramatcký obor.

Záštitu nad projektem převzal pan starosta Ing. Vladislav Hynk a patronát nad Akademií drží Mons. František Radkovský – emeritní biskup plzeňský, herec HDJ Milan Šindelář a paní Marie Kopečná († 2019), držitelka medaile za významný přínos třešťskému sportu.

Informace a přihláška ke stažení je: Přihláška do Akademie  a fyzicky k dispozici v ředitelně ZUŠ.

Akademie v Třešti se zaměřuje na občany předdůchodového a důchodového věku, kteří mají zájem se aktivně věnovat hudbě, tanci nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni pod vedením profesionálních lektorů. Přestože jedním z kritérií je věk 60+, je akademie otevřena i držitelům průkazů ZTP od věku 55.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem ani zkouškou, studenti Akademie nejsou pokládáni za studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Zájemci se tedy nemusí obávat, že by něco nezvládli či nedokázali. Jde o studium s cílem, který si sami senioři zvolí podle svých psychických i fyzických schopností. Senior si společně s lektorem stanoví svůj vysněný cíl, ke kterému budou směřovat, a který budou společně nadále rozvíjet. Studium se bude po celou dobu odvíjet od možností a pokroků seniora.

Student, který absolvuje šest semestrů (3 roky studia), se stane absolventem Akademie umění a kultury v Třešti a bude mu vydán diplom na slavnostní „promoci“ za účasti zástupců Města Třeště, patronů projektu a dalších významných hostů.

Vzdělávání na Akademii kultury a umění v Třešti je pro studenty (občany) Třeště, Bukové, Čenkova a Salavic zpoplatněno částkou 100,-Kč za jeden semestr akademického roku. Pro studenty z ostatních obcí, městysů či měst je zpoplatnění částkou 400,- Kč za jeden semestr. Upřednostněni – do naplnění kapacity – budou občané Třeště, Bukové, Čenkova a Salavic, následně pak volná místa postoupíme ostatním uchazečům. O pořadí rozhoduje datum podání přihlášky a volná kapacita v jednotlivých oborech.

Děkujeme mnohokrát představitelům našeho města Třešť, kteří vzali tento projekt za svůj a naším prostřednictvím Vám jej nyní můžeme s obrovskou radostí opakovaně nabízet.

Slova patronů k Akademii umění

format_quote

Vážené seniorky a senioři!
Když člověk vstoupí do penzijního věku, má najednou spoustu času a neví, co s ním. Dosud nestíhal a teď…? Pokud nebude pokračovat v aktivní činnosti, skončí brzo v předčasném stárnutí, fyzickém i psychickém. Fyzickému se dá těžko zabránit, ale psychickému ano. Je třeba se věnovat lidem kolem sebe, kteří vás potřebují, především svým nejbližším. Pokud vás nepotřebují, anebo pokud vám ještě zbude čas, věnujte se tomu, co vás baví a na co vám v aktivním životě čas nezbyl: vzdělávání nebo umění: hudbě, případně tanečnímu nebo výtvarnému umění. Váš život tak neztratí kvalitu, naopak, stane se bohatší. Velkou výhodu navíc mají ti, kteří věří, že smrtí vše nekončí, že život pokračuje dál. Očekávají závěr svého pozemského života s větším klidem a s nadějí. To vám všem přeji.
S úctou a s přáním aktivního a spokojeného stáří aktivní důchodce
František Radkovský biskup plzeňský

František Radkovský

patron, biskup plzeňský

format_quote

Plně podporuji vedení ZUŠ Třešť v zřízení Akademie umění pro seniory Třeště a okolí. Dává to možnost důchodcům nezůstat mimo dění kolem sebe a hlavně si zopakovat popř. se ještě zdokonalit v tom, v tom, co dříve měli rádi a nyní již nemají možnost. Ať v amatérském malování, zpěvu, tanci a různých druzích umění.
Bude nyní záležet jen na nich, jak podle svého zdraví se do projektu zapojí. Neváhejte!!
Podle mého názoru nemají důchodci zůstat sami. Kolektiv je půl zdraví.

Marie Kopečná

patronka, držitelka medaile za významný přínos třešťskému sportu

format_quote

Akademie – jeden z paprsků k osvícení „ducha“, naplnění lidského prázdna pohybujícího se mezi přeplněnými regály supermarketu.
Ze studentů patrně nebudou koncertní mistři, či akademičtí malíři, výtvarníci, ale možná je nové poznání přivede do koncertních sálů či výstavních síní a galerií, ale především mohou probudit zájem těch mladších z rodiny, svých potomků… „ když naše babička, děda? … proč ne také já?“.
Vše, co může obohatit život, má cenu.

Milan Šindelář

patron, herec Horáckého divadla Jihlava

Slavnostní zakončení akademického roku 2019/20

Slavnostní zakončení akademického roku 2018/19

Menu