V červnu roku 2011 jsme založili novou tradici, cyklus koncertů vážné hudby pod názvem Nocturno. Nocturno je název pro hudební skladbu s náladou krásné noci, také pro obraz noční krajiny či pro noční zastaveníčko. To naše zastaveníčko s hudbou sice nebývá v noci, bývá ve večerních hodinách, ale svým půvabem, který na naše koncerty vnáší profesionální umělci, je to zastaveníčko plné krásných tónů a hudebních zážitků.

Naším záměrem je pomocí večerních koncertů přinést profesionálně podanou hudbu široké veřejnosti nejen z Třeště, ale i okolí, a navíc máme potřebu našim žákům ukázat, jak na hudební nástroje hrají profesionální hudebníci. Tyto koncerty zařazujeme do výukového plánu a navštěvujeme je spolu s našimi žáky a jejich rodiči.

Když jsme Nocturno zakládali, vystoupili na prvních koncertech naši pedagogové, kteří mají mimo povolání učitelů svá hudební tělesa či jinak se hudbou veřejně prezentují. Pan učitel Jakub Lojda, Dis. se svými žáky, mezi kterými tehdy byla již naše současná paní učitelka Bc. Klára Kalčíková, DiS. Rok na to v roce 2012 představila své klavírní umění naše paní učitelka MgA. Veronika Landecki (provdaná Sivíčková).

Ještě téhož roku 2012 vystoupil na dalším koncertě z cyklu Nocturno náš bývalý pan učitel Walter Hofbauer se svými žáky – s žesťovým kvintetem Bohemia Brass.  V tomto roce také převzal záštitu nad naší cyklem předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil a koncerty jsme začali organizovat ve spolupráci s Odborem kultury Města Třešť.

V dalším roce 2013 k nám zavítal mezinárodní kytarový virtuos Doc. Mgr. Vladislav Bláha, Art.D., který u nás vystoupil i v roce 2019 s akordeonistou Jaromírem Zámečníkem.

V roce 2014 se svým profesionálním smyčcovým kvartetem Cordial string quartet zahrál náš bývalý pan učitel Jakub Lojda, DiS., jehož členkou je i naše paní učitelka Anna Bobková, DiS. Na tomto koncertě také vystoupil třešťský pedagog, povoláním učitel češtiny a dějepisu, autor básní, reportáží a historických statí, Mgr. František Bukvaj, který přednesl svoji poezii.

V tomto roce, na podzim roku 2014, jsme vyslechli barevné spojení houslí a koncertního akordeonu MgA. Víta Chudého a Mgr. Jakuba Jedlinského a na dalším Nocturnu v roce 2015 úchvatný operní zpěv sólisty Janáčkovy opery Národního divadla Brno MgA. Jiřího Kleckera, DiS. za doprovodu naší paní učitelky MgA. Veroniky Kohoutové (provdané Sivíčkové).

V květnu roku 2016 se z naší školy linuly tóny světoznámé violoncellistky MgA. Michaely Fukačové za klavírní korepetice doc. Mgr. Renaty Ardaševové. Hned na podzim téhož roku v sále naší školy vystoupil třešťský hudebník Adam Morkus s italským kytaristou a skladatelem Lucou Franciosem.

Velmi odlišný koncert v rámci cyklu koncertů Nocturno bylo divadelní a hudební vystoupení klarinetisty MgA. Karla Dohnala, Ph.D. Harlekýn. Toto Noctuno jsme pro potřebu divadelního sálu uspořádali v Kulturním domě Třešť.

V roce 2018 nás svoji návštěvou a hudebním vystoupením poctila klavíristka, laureátka řady mezinárodních soutěží, která patří mezi 32 nejlepších klavíristů světa MgA. Veronika Böhmová Ph.D. Její hudba a osobnost byla nezapomenutelná.

Věříme, že i v dalších letech naše příznivce nezklameme a i nadále se budeme snažit o co nejkvalitnější výběr umělců, jenž se u nás v rámci koncertů cyklu Nocturno představí.

Menu