V každém školní roce pořádáme výchovné koncerty pro malé děti z Mateřské školy Třešť a okolí. Jezdí za námi paní učitelky s dětmi ze Základní a Mateřské školy Hodice, z mateřských škol Batelov, Pavlov, Růžená a Telč. Výchovné koncerty pořádáme zpravidla dva v jednom školním roce. Jeden bývá v zimě, kolem Vánoc – buď před Vánoci, kdy žáci pěveckého oddělení paní učitelky Hany Němcové, DiS nastudují hudební pohádku, anebo těsně po Vánocích, to jsou pak takzvané motivační koncerty.

Hudební pohádky mívají u malých dětí velký úspěch, již jsme uvedli operky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách, O Budulínkovi a Červená Karkulka a námi upravené pohádky Princové jsou na draka, Mrazík a Co takhle svatba, princi?.

Při motivačních koncertech dětem představíme, jaké obory a potažmo hudební nástroje na naší škole vyučujeme. Tyto výchovné koncerty připravujeme zábavnou, hravou formou a zapojíme naše nejmladší žáky, kteří již svým mladším kamarádům z mateřských škol předvedou, co se za krátký čas u nás ve škole naučili a díky hereckému umění našich pedagogů – Jaroslava Šimánka, Mgr. Antonína Vidláka a Petra Vohosky, DiS., si koncerty užijí nejen děti z mateřských škol, ale i my kolegové v zákulisí.

V dubnu nebo v květnu pořádáme pro děti z mateřských škol a také pro děti ze Základní školy Třešť výchovné koncerty tanečního a výtvarného oboru. Vystoupení tanečního oboru se koná v Kulturním domě Třešť, kdy si připraví svá taneční vystoupení se svojí paní učitelkou Miroslavou Lefnerovou žáci tanečního oboru. Vystoupení tanečního oboru se střídá s programem žáků výtvarného oboru, který probíhá v Kině Máj. Žáci výtvarného oboru uspořádají se svojí paní učitelkou Bc. Erikou Houserovou výtvarnou výstavu s promítáním filmů, které také natáčejí a zpracovávají samotní žáci výtvarného oboru.

Spolupráce s mateřskými a základními školami nás velmi těší, v malých dětech probouzíme vztah k umění, ukazujeme jim, jak pracuje naše škola, jak učíme malé dětí hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu umění a samozřejmě jim i nabízíme možnost jejich budoucího vzdělávání u nás.

Menu