Koncerty s jinými ZUŠ

Každoročně pořádáme společné koncerty s žáky a učiteli jiných základních uměleckých škol. Nejen, že si chceme poslechnout práci dětí a jejich pedagogů, ale je pro nás také velkým přínosem vidět, jak vypadají jiné umělecké školy, jaké mají zázemí, prostory a např. hudební nástroje. Ovšem nejdůležitějším přínosem je navázání nových přátelských vztahů s těmito žáky a pedagogy.

Koncerty pořádáme také na základě již fungujících přátelství mezi námi a  kolegy jiných škol. Známe se například z různých školení, a je tedy pro nás velmi příjemné se setkat i při společné práci. Hlavní částí společného setkání jsou samozřejmě koncerty a tou vedlejší, neméně přínosnou, jsou naše společná posezení po koncertě, třeba i u nějakého dobrého občerstvení, kdy si nejen sdělujeme zážitky z koncertů, ale také si třeba vzájemně vyměňujeme pedagogické zkušenosti a výukové materiály. Žáci pak během celého trvání společné akce navazují nová kamarádství, která nezřídka trvají i po skončení těchto projektů. Tyto koncerty mají vždy slavnostní atmosféru a pro všechny zúčastněné žáky jsou velmi prestižní záležitostí.

Již před lety jsme do naší školy pozvali učitele a žáky ze Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou a i my jsme po té byli pozváni do Ledče, kde jsme si užili koncert v sále místního Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Zavítali k nám také hosté ze Základní umělecké školy Dačice – my jsme byli unešení jejich moderní školou s velkorysým prostorem uprostřed školy, kolem kterého jsou v patrech postaveny třídy pavlačovým způsobem. Ze Základní umělecké školy Třebíč k nám přijely hned dva autobusy plné dětí a učitelů, neboť tato škola je co do počtu žáků asi pětkrát větší než naše, koncert jsme tedy uspořádali v našem Kulturním domě Třešť. My jsme pak byli pozváni do Třebíče, kde se koncert konal v krásných moderních prostorech Divadla Pasáž. Výměnný koncert jsme pořádali také s rakouskou hudební školou Dobersberg, kde ani jiný jazyk nebyl problémem díky společné hudbě. Do naší školy jsme také pozvali žáky a učitele za Základní umělecké školy Žirovnice a s akordeonovým orchestrem Měchband ZUŠ Třešť a Telč jsme byli pozváni do Základní umělecké školy Praha Hostivař, kde jsme měli svůj samostatný koncert. Se Základní uměleckou školou Telč také pořádáme každoročně koncerty akordeonového oddělení v Domě s pečovatelskou službou Telč. Se ZUŠ Telč máme v plánu i společný koncert celého hudebního oboru, neboť obdobný koncert jsme pořádali před lety a díky pedagogům, kteří pracují na obou školách, jsou tyto koncerty o to přátelštější a přináší nám spoustu radosti. Už teď se ale těšíme i na další koncerty s jinými uměleckými školami, neboť nám dávají nové zážitky a pohledy do uměleckého světa různých škol.

Menu