Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Šablony ZUŠ II ZUŠ Třešť jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006834

Menu