Výuka výtvarného oboru je koncipována do přípravného ročníku, prvního stupně studia o rozsahu sedmi ročníků a druhého stupně studia zahrnující ročníky čtyři. Věkové rozpětí žáků činí od předškolního věku pěti let až po středoškoláky v průměru do devatenácti let věku.

Náplň učiva jednotlivých ročníků je sestavena především podle odpovídajících schopností žáka dle věku a následně je v průběhu studia rozvíjena a obohacována o další dovednosti a znalosti v oborech kresby, malby, grafiky a prostorové činnosti. K těmto základním znalostem se ve vyšších ročnících připojují hlubší znalosti současného výtvarného umění, dějin umění a kultury, filmu, divadla, avantgardních scén a sociálních platforem. V rámci audiovizuální tvorby se žáci seznamují se základy animace a tvorbou krátkých animovaných či hraných filmů. S počítačovou grafikou a jejím praktickém využití v praxi se seznamují při práci na grafických tabletech v programech COREL a GIMP.

V době zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce, která je spojena s nemocí COVID – 19, žáci při samostatné domácí tvorbě využívají vzájemného propojení pro zpětnou reflexi mezi sebou mobilní aplikace a různé sociální platformy. Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci na výtvarných projektech a uměleckých performancích.

Svoji tvorbu žáci prezentují na samostatných výstavách, komorních vernisážích a na slavnostní závěrečné vernisáži při zakončení prvního nebo druhého stupně studia. Dlouhou tradici má již i Aukce výtvarných prací žáků výtvarného oboru. Svými díly také obohacují i hudební či taneční projekty svých spolužáků v rámci akcí školy.

Žák po ukončení studia prvního stupně výtvarného oboru Základní umělecké školy je připraven pro další studium na uměleckých středních školách dle svého zájmu a užšího výběru či specializace.

Menu