12. května 2021 2. Žákovský Live koncert

folder_openAktuality
Jsme rádi, že přestože nesmíme pořádat klasické „živé“ koncerty, dokážeme vystoupení našich žáků zprostředkovat díky moderním technologiím, díky internetu. 1. Live koncert jsme zkusili vysílat živě už 14. dubna 2021 a měli jsme velkou radost, když se podařil a všichni…

Připojili jsme se k online projektu Sami doma

folder_openAktuality
V sobotu 15. května 2021 jsme se s kolegy s radostí zúčastnili akce Sami doma, kterou pořádal Roman Mikeš, Matouš Hamerník a Tomáš Niederhafner ve spolupráci s Městem Třešť. Děkujeme za krásná vystoupení Mgr. Antonínu Vidlákovi, BcA. Katrin Dvořákové, Jaroslavu…

14. dubna 2021 1. Live koncert

folder_openAktuality
Na 14. 4. 2021 a 18. hodinu jsme připravili pro Vás koncert našich žáků hudebního oboru, kdy jsme se díky internetu a moderním technologiím v reálném čase dostali k Vám domů, neboť jak praví známé úsloví – Když nemůže Mohamed k hoře, musí…

Aktuálně z výtvarného oboru

folder_openAktuality
V tomto týdnu hned dvě skupiny našich výtvarníků prezentovaly svá díla na facebookových stránkách školy. Žáčci přípravného ročníku výtvarného oboru vytvořili ilustraci ke staré indiánské legendě o Duhovém hadu, který dal všem ptáčkům v ptačí říši pár svých duhových pírek, aby…

Výstava fotografií ve Vývoji

folder_openAktuality
I v letošním náročném roce DDM Třešť pořádá vánočním výstavu ve výloze oděvního družstva Vývoj, do které se opět zapojili žáci výtvarného oboru paní učitelky Bc. Eriky Houserové. Letos nemalovaly obrazy, ale vystavili své fotografie. Zapojili se žáci 6. ročníku a…

Obrázky pro seniory z domovů seniorů a nemocnic na Vysočině

folder_openAktuality
I přes neutěšenou situaci žáci výtvarného oboru paní učitelky Bc. Eriky Houserové svá dílka prezentovali. Byli jsme osloveni paní Evou Šalandovou ke spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina, která spočívala v krásném úkolu – zaplavit domovy pro seniory povzbuzením a…

24.9.2020 – Vystoupení tanečního oboru

folder_openAktuality
Naši tanečníci toto vystoupení pořádají vždy na konci školního roku, ale protože jsme měli v minulém školním roce v závěru akce a koncerty zakázané, naši žáci se se svojí paní učitelkou Miroslavou Lefnerovou hned od začátku září tohoto školního roku pustili s chutí…

Závěr a zakončení školního roku 2019/2020

folder_openAktuality
V pondělí 11. května 2020 na základě návrhu Vlády ČR jsme mohli otevřít školu nejen pro žáky individuální výuky, ale také pro žáky kolektivních předmětů, a to do maximálního počtu 15 žáků ve skupině. Výjimkou je výuka hudební nauky, zde ve…
Menu