Díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené se od roku 2016 pořádá nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky, která upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání dětí. Akce má za cíl posílit respekt, zviditelnit práci i aktivity škol a prezentovat celou šíři umění mimo jejich běžně užívané prostory.

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Lidušky“ a „zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou a byly chápány společností zcela samozřejmě. Přesto se čas od času zpochybňuje jejich význam. Akce ZUŠ Open je připravována ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol za podpory mnohých nejen mediálních partnerů.

I naše škola se zařadila mezi ty, které se každoročně ve spolupráci se svým zřizovatelem Městem Třešť účastní tohoto projektu. http://www.zusopen.cz/

 

Menu