Unie rodičů

V listopadu 2009 jsme při ZUŠ založili Unii rodičů (zapsaný spolek), jejímž posláním je podporovat činnost školy nad rámec běžného financování a provozu ZUŠ, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy.

Každoročně za většinového příspěvku Unie rodičů při ZUŠ Třešť pořádáme zájezdy do velkých měst – do Prahy nebo do Brna, žákům objednáváme známá divadelní, muzikálová nebo taneční představení, žákům výtvarného oboru umožňujeme návštěvu významných vernisáží a různých edukačních programů. Absolventům po absolventském výkonu věnujeme hodnotné poukázky na nákup zboží jako dárek za pilnou letitou práci v ZUŠ. Žákům do školních kol soutěží pořizujeme různé ceny a odměny jako motivaci k dalšímu studiu.

Menu