V roce 2008, na Vánoce, jsme se rozhodli zahájit intenzivnější spolupráci se staršími spoluobčany v našem městě. Jsme si vědomi důležitosti mezigenerační sounáležitosti, a proto jsme měli potřebu nejen potěšit naše seniory, ale také našim žákům dát možnost vystoupit před tímto specifickým a laskavým publikem.  Pozvali jsme proto nejen seniory z Klubu seniorů k nám do školy, abychom jim předvánoční čas zpříjemnili vánočním koncertem. Před koncertem jsme spolu s kolegy pro veškeré publikum upekli zákusky a navařili výborný nealkoholický punč.

Protože se k nám senioři dostavili v hojném počtu a dali najevo neskrývanou radost z obohacení adventního času pásmem vánočních písní a koled, rozhodli jsme se pro ně uspořádat v témže školním roce – v květnu 2009 – další koncert, tentokrát ke Dni matek. I tento koncert měl u seniorů velký úspěch, projevili dojetí, vděk a radost, a proto jsme rádi zahájili spolupráci, která spočívá právě v pravidelném pořádání koncertů nejen pro seniory z Klubu seniorů, ale pro seniory z celého našeho města.

Na tyto koncerty má samozřejmě přístup i mladší veřejnost, zpravidla chodí rodiče a příbuzní vystupujících žáčků. My tyto koncerty pořádáme velmi rádi, s důrazem vedeme naše žáky k úctě ke starším lidem, ukazujeme jim jejich důležitost v našich životech, neboť oni mají v sobě spoustu životního moudra, pokory a navíc dokážou vždy naše malé žáčky ocenit za jejich umění vřelým potleskem. Doufáme, že tato tradice v podobě setkávání se s nejstaršími občany našeho města se stane nedílnou součástí současné i budoucí historie naší školy.

Menu