Vyučující oboru je paní učitelka MgA. Pavla Houdková.

Výukou literárně-dramatického oboru rozvíjíme u žáků osobnostně-sociální dovednosti, podporujeme schopnost spolupráce, vzájemného naslouchání, vnímání a empatie. Umělecká rovina je založena na dramatické hře a improvizaci, která u dětí rozvíjí představivost, fantazii a tvůrčí myšlení. Zaměřujeme se také na hlasové a pohybové dovednosti dětí.

Zdrojem témat, námětů či jako předloha pro divadelní tvorbu nám slouží krásná literatura, kterou následně interpretujeme různými formami (divadelním představením, skupinovým či sólovým přednesem apod.).

Svoji práci žáci prezentují na divadelních přehlídkách, koncertech školy a na jiných veřejných vystoupeních. Navštěvujeme také amatérská a profesionální představení. Následnou společnou reflexí si vytváříme náhled na umění i svět kolem nás.

Menu