Každoročně v lednu pořádáme ve spolupráci s Odborem kultury Města Třešť Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť. Ples se koná vždy v Kulturním domě Třešť a prezentují se zde žáci všech oborů. Žáci hudebního oboru hrají vždy v úvodu plesu, a to žáci Jazzbandu Mgr. Antonína Vidláka, někdy také žáci jiných oddělení při tanečních vystoupeních. Právě žáci tanečního oboru mají během plesu dva výrazné vstupy, po úvodním naladění plesové atmosféry Jazzbandem se prezentují žáci mladších ročníků tanečního oboru, kdy po svém vstupu úvod celého večera završí dětskou volenkou. Během dětské volenky zvou žáci a žákyně k tanci nejen své rodiče, ale také starostu našeho města Ing. Vladislava Hynka a místostarostku našeho města Ing. Evu Požárovou. Dětskou volenkou zároveň zvou k tanci všechny návštěvníky plesu. Po dětské volence přichází slavnostní přípitek z úst našeho starosty, kdy všichni hosté obdrží sklenici pití k přípitku a společně si připijí nejen na krásný ples, ale i na celý nadcházející rok. Starší žáci tanečního oboru mají připravené své vstoupení na pozdější hodiny a je vždy jedním z vrcholů našeho plesu. Všechny žáky tanečního oboru připravuje paní učitelka Miroslava Lefnerová. Dalším vrcholem bývá vždy vystoupení slavné osobnosti se svým programem. Za dlouhá léta, kdy ples pořádáme – je to od roku 2010 – můžeme jmenovat tyto slavné umělce: Petra Janů, Petra Černocká, Daniela Šinkorová, vítězný pár STARDANCE 2018 Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kouzelník Richard Nedvěd a jiní.

Nejen, že každoročně pořádáme ples, ale navíc ho pořádáme s velkým nadšením! Vždy vymyslíme téma plesu a právě k vybranému tématu směřujeme nejen všechna vystoupení, ale také výzdobu sálu a ostatních prostor Kulturního domu, o kterou se právě postarají žáci našeho výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Bc. Eriky Houserové. Zdobí stoly, celé jeviště a foyer kulturního domu. Měli jsme například téma Ledová noc, kdy si mohli návštěvníci vychutnat umění hosta, který z ledové krychle motorovou pilou vyřezal znak Města Třešť ve velikosti 2 metrů, dále Prvorepublikový ples s módní přehlídkou z dob první republiky, na tento ples i návštěvníci plesu nebyli pozadu a přišli v dobových kostýmech. Krásné kostýmy jsme si mohli také užít při Benátské noci, kdy téměř všichni účastníci měli masky v duchu benátských karnevalů, velmi půvabný byl i ples Na vlnách, kde k výzdobě a tanci bylo vše ve smyslu vln, ať už těch na moři, rádiových či babiččiných, z kterých pletla hřejivé šály.

A protože naše plesy máme opravdu velmi rádi, připravujeme pro naše hosty také fotící koutky, které mohou využít včetně rekvizit, které jsou jak jinak než v duchu tématu plesu. V tomto duchu také dostávají u vstupu do Kulturního domu malé dárky, abychom je „naladili“ hned na začátku plesu. Během plesu si mohou také přečíst plesové noviny, které vyrobíme opět na téma plesu. A aby se hosté náhodou nenudili, máme pro ně i soutěž připravenou na kartičkách na stole, jejichž správnou odpověď oznámíme při tombole a výherce odměníme. Ke správnému plesu také patří bohatá tombola, o kterou se staráme hned po Vánocích. Ples si také sami moderujeme.

Nesmírně nás těší následné reakce hostů, z nichž usuzujeme, že jsou z našeho plesu zpravidla nadšeni.

Menu