Založení školy předcházelo dlouhé období hudebního života ve městě. Již od 19. století působilo v Třešti hned několik kapel – dechové, smyčcové a pěvecké sbory.

Začátkem 20. století se postavil do čela hudebního života třešťský rodák pan Alois Pivný, který ukončil studium na konzervatoři v Brně r. 1918 a byl prvním violistou orchestru Národního divadla v Brně, později také profesorem Konzervatoře v Brně. Tento výborný hudebník však onemocněl zákeřnou chorobou TBC plic, a proto se vrátil do rodné Třeště na léčení, stal se zde soukromým učitelem hudby a právě on dal podnět k založení hudební školy ve městě a stál v jejím čele.

Dobové prameny uvádí, že první zápis do Městské hudební školy – to byl její první název – byl proveden v květnu 1945. Zájem předčil očekávání. Přihlásilo se 57 žáků, z toho 13 houslistů, 34 klavíristů, 10 žáků na lidové a dechové nástroje. Vyučování začalo v září a k zahájení činnosti hudební školy byl 1. října 1945 uspořádán slavnostní koncert Českého noneta. Tehdy se vyučoval pouze obor hudební. Vyučovalo se 3x týdně po 20 minutách a práce školy byla vidět na 1. veřejném vystoupení 50 žáků, které se konalo 28. června 1946.

Jak už jsem se zmínila, první oficiální název umělecké školy byl Městská hudební škola v Třešti, dále Městský hudební ústav (ten měl tehdy dokonce i své logo), hned poté byl nám už známý název Lidová škola umění a konečně současný název Základní umělecká škola Třešť.

Prvním sídlem školy byl dům židovského továrníka Bedřicha Meissnera č. p. 406 (je to rohový dům naproti dnešnímu Vývoji). V roce 1946 byla škola přemístěna do třešťského zámku, kde se vyučovalo do roku 1968. Před ukončením školního roku se přestěhovala do budovy Městského národního výboru (dnes Městského úřadu), kde získala druhé patro.

Dále již oficiální prameny praví, že informace o škole až do roku 1965 nejsou známy. My jsme se však s prázdným místem v naší historii nespokojili a pátrali jsme přímo ve Státním archívu v Jihlavě. K našemu překvapení jsme v neutříděném materiálu z let 1947 – 1968 objevili řadu nových informací a byl to moc příjemný pocit probírat historické dokumenty, které jsme si mohli okopírovat. Například listiny podepsané samotným zakladatelem Aloisem Pivným, dále katalogy, třídní knihy, přihlášky, výkazy o stavu žáků, programy koncertů, atd.

Jedna z důležitých informací, kterou jsme z původních listin zjistili, je přesný počet žáků v jednotlivých letech existence školy v Třešti. Pro zajímavost: již 7 let po jejím založení navštěvovalo školu 103 žáků, v r. 1958 91 žáků, v r. 1959 jen 87 žáků – v současné době školu navštěvuje 330 žáků, je naplněna kapacita školy. Výkaz o stavu učitelů z r. 1953 uvádí 4 vyučující včetně ředitele, dnes na naší škole vyučuje 14 učitelů.

Tak jak se měnil počet žáků, měnil se i počet vyučovaných oborů. Nejdříve se učil pouze hudební obor, pro zajímavost – na začátku se vyučoval i sólový zpěv. Dále rytmika – obdoba dnešního tanečního oboru. Rytmika a sólový zpěv měly pak na několik let pauzu, ale v tomto mezidobí vznikl obor výtvarný. Taneční obor byl založen v roce 1999 a před 12 lety jsme znovu otevřeli sólový zpěv. V současné době se tedy vyučuje obor hudební, výtvarný a taneční.

Seznam ředitelů školy

Jméno Nástroj Roky působnosti Počet let
Pivný Alois housle, klavír 1945 – 1948 3
Zavadil Rudolf housle, klavír 1948 – 1951 3
Přibyl Josef housle 1951 – 1952 1
Trojan Ladislav housle 1952 – 1955 3
Šmolík Ladislav housle, klavír 1955 – 1959 4
Naumčík Alexandr dechové nástroje, klavír 1959 – 1963 4
Hrdina Pavel klavír 1963 – 1968 5
Kobylka Jaroslav housle 1968 – 1969 1
Slabý Zdeněk dech.nástroje, akordeon 1969 – 1973 4
Ullmann Adolf klarinet 1973 – 1990 17
Šimánková Helena violoncello, zobcová flétna 1990 – 2007 17
Meister Lenka akordeon 2007  dosud  
Menu