13. 4. 2023 – Společný koncert se ZUŠ Dačice v ZUŠ Dačice

Na začátku kalendářního roku 2023 jsme byli osloveni ZUŠ Dačice ke Společnému koncertu v jejich škole. Pozvání jsme s radostí přijali a ve čtvrtek 13. dubna 2023 jsme v odpoledních hodinách vyrazili objednaným autobusem do jejich krásné školy v Dačicích. Poslední společný koncert jsme uspořádali v naší ZUŠ v dubnu 2019, a protože pak covidová doba nepřála setkání, čtyři roky jsme se s našimi kolegy a kamarády neviděli. Tentokrát jsme vyrazili nejen s žáky hudebního oboru, ale jely s námi i dívky z tanečního oboru. V ZUŠ Dačice se taneční obor zatím nevyučuje, ale protože pan ředitel Josef Mochar má v plánu tento obor založit, byl velmi rád, když jsme nabídli v programu i vystoupení tanečního oboru, které vede paní učitelka Miroslava Lefnerová. Tanečnice tančily výborně, a i žáci hudebního oboru nás skvěle reprezentovali: žáci EKN paní učitelky Miluše Havlíkové, žáci hrající na klavír u p. uč. Katrin Dvořákové a Marie Bazalové, žáci dechového oddělení p. uč. Jaroslava Šimánka, Petra Vohosky a Antonína Vidláka, vystoupil také žák akordeonové třídy Jitky Svobodové, na kytary zahrála se svojí žákyní paní učitelka Martina Tesařová a výborně také zazpíval pěvecký sbor paní učitelky Hany Němcové. Učitelé ZUŠ Dačice v čele s panem ředitelem J. Mocharem měli pro nás dárečky a výborné pohoštění, kterého si užili i naši žáci. I my jsme jim všem vezli dárky, za které děkujeme odboru kultury Města Třeště a Unii rodičů při ZUŠ Třešť. Celý večer se nesl v přátelském duchu a vraceli jsme se spokojeně domů, byť v pozdějších večerních hodinách. V příštím školním roce pozveme žáky a pedagogy ZUŠ Dačice zase k nám a jsme zvědaví, jak se jim bude líbit v naší nové škole.

Menu