První online třídní schůzka Jitky Svobodové pro rodiče 10. března 2021

V této době je těžké „dostat se“ k  rodičům, lze to jen online, a proto i první koncertní vystoupení je pro nás novinkou. Tohoto nelehkého úkolu se zhostila naše paní učitelka akordeonové třídy Jitka Svobodová, která pro své žáky a jejich rodiče uspořádala a zorganizovala první online třídní hodinu s přehrávkou žáků ve středu 10. března 2021. Přestože je důležité na jakékoliv vystoupení dobře připravit žáky po stránce hudební, je třeba žáčky také připravit na práci s počítačem, přesněji na práci v MS Teamsech, aby celé „živé“ vystoupení mělo hladký průběh a aby z něj všichni zúčastnění měli radost. Paní učitelka opravdu nic nepodcenila. Všichni žáci měli přesné instrukce nejen ohledně samotného vystoupení, aby mělo koncertní charakter, ale také pro práci s mikrofonem, kamerou, atd. Na třídní schůzce vystoupili a zahráli všichni žáci paní učitelky a my jsme s obdivem sledovali, jak i ti nejmenší, pro které toto koncertní vystoupení bylo první, výborně – včas a přesně – pracovali s počítačem a navíc podali vynikající hudební výkon. Mohli jsme si tak krásně užít písničky od dětí z přípravné hudební výchovy a prvních ročníků Sedí liška, Žába skáče, To je zlaté posvícení, Maličká su, Hopsa hejsa, Šel tudy, ti starší se pochlubili skladbami Paganiniana, Tango či Boogie. Koncertní atmosféru dodalo online vystoupení také oblečení našich žáků, kdy jsme holčičky opět mohli sledovat v krásných šatech a kluky ve společenských kalhotách a košilích. Po koncertních vystoupeních následovala s rodiči a žáky velmi příjemná rozmluva, sdělování si zážitků a sdílení radosti z celé podvečerní hodinky, kdy byli všichni žáci akordeonové třídy paní učitelky ve spojení. Paní učitelce Jitce Svobodové patří velké poděkování a poklona za uspořádání prvního online koncertu.

Menu