15. – 16. 10. 2018 – Výchovné koncerty pro žáky z MŠ a ZŠ

Ve dnech 15. a 16. 10. 2018 jsme v dopoledních hodinách uspořádali motivační výchovné koncerty pro žáky z mateřských a základních škol. Pro žáčky z Třeště, Hodic, Pavlova a Růžené připravili celé pásmo lidových písní žáci našeho pěveckého oddělení pod vedením paní učitelky Hany Němcové a korepetitorky Miluše Havlíkové. Téměř hodinový program zaplnily lidové písně, jejichž výčet jsme se rozhodli zde zveřejnit. Zazněly písničky: Koulelo se koulelo, Maličká su, Dů valaši dů, Pekla vdolky, Viju, viju věneček, Hejha husy, Když naši mlátili, Táto můj, mámo má, Dybych já věděla, Červený šátečku, Až se mně má milá, A ja taká dzivočka, A jas u synek z Polanky, Petrovický zámek, Hrály dudy, Andulko šafářova, Já jsem z Kutné Hory, Já mám chaloupku, Já jsem malý Mysliveček, Já mám malovanou vestu, Já mám doma trnku, Já nechci žádného, Chodíme, chodíme, Neťukej, neťukej, Ej od Buchlova, To ti povídám, Měla jsem hulána, Ráda, ráda, Já jsem muzikant, Pridi ty šuhajko, Nechoď tam, Pridi Jeník premilený, Zdálo se mě zdálo, Muzikanti co děláte, Vrť sa děvča, Nejsi, nejsi, Bodejť by vás, Seděmděsiať sukeň mala, Proč jsi k nám nepřišel?, Čerešničky, čerešničky, Adámku náš, Nepudu domu, Ešče som sa neoženil a Tancuj, tancuj. Program byl opravdu nabitý a spoustu z písniček děti i paní učitelky znaly a sem tam si i našimi zpěváčky zazpívali. Děkujeme mnohokrát paním učitelkám, které s dětmi k nám dorazily a na konci nešetřily slovy chvály, za která jim také děkujeme, všem našim protagonistům udělala velkou radost.

Menu