25. 1. 2017 – školní kolo soutěže ve hře na kytaru

1. ročník:

1. místo – Eliška Meisterová

 1. místo – Anna Kopalová

2. ročník:

1. místo s postupem do okresního kola – Radek Pustina

2. místo – Vojtěch Pavlíček

2. místo – Veronika Stuchlíková

3. ročník:

1. místo – Vojtěch Jelínek

1. místo – Jan Kratochvíl

1. místo – Ondřej Janeček

4. ročník:

1. místo s postupem do okresního kola – Monika Bambulová

1. místo – Lenka Talpová

6. ročník:

1. místo – Adam Meister

2. místo – Kateřina Studená

2. místo – Lukáš Kaláb

7. ročník:

1. místo – Ema Šalandová

1. ročník, II. stupeň:

1. místo – Jiří Kříž

1. místo – kytarové kvarteto Jan Schilhab, Renata Kodysová, Marie Rodová a Kamila Štumarová

Všem soutěžícím gratulujeme. Děkujeme také paní učitelce Martině Tesařové za přípravu žáků a organizaci celé soutěže.

Menu