8. 6. 2018 – Martinská noc, kostel sv. Martina

Nádherné akce, Martinské noci, obdoby Noci kostelů se zúčastnili naši pedagogové se svými žáky. V kostele zazněly tóny klavírů, kytar, elektronických klávesových nástrojů, varhan a pěveckého sboru. Děkujeme za příležitost zahrát si v tak krásném prostředí jako kostel sv. Kateřiny Sienské.

Menu