10. 12. 2022 – vystoupení žáků na Adventním koncertě ZUŠ Telč v Nové Říši

Krásný adventní koncert uspořádala ZUŠ Telč v Kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši. Spolu se žáky ZUŠ Telč účinkovali taktéž naši žáci varhanního a akordeonového oddělení. Děkujeme ZUŠ Telč za pozvání, žákům za reprezentaci a Kanonii premonstrátů v Nové Říši za možnost zahrát si v tak krásném prostředí.

Menu