8. 12. 2022 – Adventní žákovský koncert v kostele sv. Kateřiny Sienské

Večer čtvrtka 8. 12. 2022 patřil paní učitelce Marii Bazalové, která založila se svým varhanním oddělením tradici koncertů v kostele sv. Kateřiny Sienské. Jarní koncert byl velmi úspěšný, a proto se rozhodla, že bude pokračovat a uspořádala adventní koncert, na který znovu pozvala své kolegy, aby se se svými žáky také zúčastnili a sestavili tak pestrý program nejen pro příznivce varhanní hudby.  Tak, jako na jaře byl program opravdu skvěle sestavený a potěšil všechny návštěvníky. Představily se žesťové nástroje, varhany, housle, kytary, akordeon a zpěv. Věříme, že paní učitelka založila novou tradici těchto koncertů a budou i nadále tak úspěšné jako ty první letošní. Děkujeme třešťské farnosti a Městu Třešť za poskytnutí kostela ke zkouškám i koncertu a za příjemné zázemí. Vždyť co je lepší pro žáky varhaníky než hrát na autentický nástroj v prostředí kam patří.

Menu