14. dubna 2021 1. Live koncert

Na 14. 4. 2021 a 18. hodinu jsme připravili pro Vás koncert našich žáků hudebního oboru, kdy jsme se díky internetu a moderním technologiím v reálném čase dostali k Vám domů, neboť jak praví známé úsloví – Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. K tomuto koncertu byla pro nás inspirací třídní přehrávka žáků pro rodiče paní učitelky Jitky Svobodové, o které jsem také psala v minulém čísle. Byli jsme překvapeni, jak díky platformě MS Teams se jde sejít kolektivně nejen s žáky, ale i s rodiči. No a napadlo nás, že když to jde s malou skupinkou žáků a jejich rodičů, proč by to nešlo s žáky všech učitelů a širokou veřejností? O technickou pomoc jsme požádali našeho dvorního IT technika Mgr. Jakuba Novotného, s kterým jsme probrali možnosti „dostání se“ k Vám a hlavně možnosti živého vysílání a připojení co nejvíce lidí. Protože jsme léta zvyklí pozvat rodiče a veřejnost k nám do školy nebo na větší koncerty, akce do Kulturního domu Třešť nebo Kina Máj Třešť, byl to pro nás naprosto nový druh práce, naší prezentace. Přirozeně jsme s učiteli natrénovali tento koncert zábavnou formou, kdy oni byli žáčci, já jsem koncert uváděla a trénovali jsme, jak se připojit, v jakých okamžicích zapínat a vypínat kamery, mikrofony, jak proškolit naše žáky, kteří budou odkázáni ve svých domovech pouze na sebe a své rodiče s přihlížejícím pedagogem z dálky a také natrénovat chyby. Počítali jsme s tím, že si třeba žáček zapomene zapnout mikrofon a nebude ho slyšet, pak se třeba i rozpláče, nebo si naopak po svém výkonu, kdy bude přirozeně nervózní, mikrofon a kameru nevypne anebo třeba bude mít někdo tak slabé připojení, že zvuk i obraz bude velmi nekvalitní. Mysleli jsme tedy i na to, aby žáci, kteří vysílali z domu přes wifi připojení, aby se třeba na wifi v u chvíli nepřipojil nikdo jiný a neměli tak slabý signál. Přes to všechno jsme se ale na koncert těšili a moc si přáli, aby „vyšel“, aby nás technika nezradila a my jsme měli, potažmo i rodiče a naši příznivci, z koncertu radost. Byli jsme všichni nervózní, a i když jsme hráli „do prázdných obrazovek“, věděli jsme že tam někde, ve světě facebookového připojení máme určitě nějaké publikum. Svět pohledu do obecenstva sledovala naše paní ekonomka Zdeňka Příhodová, která pracovala ve své kanceláři s Mgr. Jakubem Novotným a „jistili nám záda“, kdyby něco přestalo fungovat. Musíme přiznat, že zpočátku během uvítacího textu zjistila, že nám do světa nejde zvuk, ale díky technickým dovednostem „našeho Jakuba“ situaci zachránili, než jsem koncert uvedla. Pak už jsme téměř nedýchali při sledování, jak se děti připojují z domu a podávají své hudební výkony. Vůbec jsme nečekali, že se koncert vydaří bez technické chyby, snad jen malou roztomilostí bylo nečekané připojení naší fanynky, která se jednu chvíli objevila na obrazovce.

Chtěla bych tedy zde ještě jednou poděkovat našim žáčkům, kteří se živého vysílání nelekli a odvážili se na koncertě vystoupit. Dokonce přes velkou trému byly výborné i jejich hudební výkony. Také děkuji pedagogům, kteří naše žáky připravili a jak už jsem se zmínila, paní ekonomce Zdeňce Příhodové a Mgr. Jakubu Novotnému za technickou spolupráci, bez které by nebylo možné tento koncert uskutečnit.

Během našeho živého vysílání se připojilo celkem 99 návštěvníků, kteří shlédli koncert a měli jsme 772 reakcí, komentářů a sdílení. Vážení návštěvníci našeho koncertu, chci Vám ještě jednou z tohoto místa z celého srdce poděkovat za Vaše připojení, za Vaše reakce, věřte, že pro nás a hlavně pro naše žáky byla a je Vaše přízeň obrovskou motivací.

Menu