16. 3. 2018 – Čaj o páté

Krásný kulturní zážitek si mohli odnést ti, kteří dne 16. 3. 2018 zajeli do pohádkového města Telče, aby navštívili koncert akordeonového oddělení v příjemném prostředí Domu s pečovatelskou službou.  K tomuto již tradičnímu koncertu neodmyslitelně patří i perfektně připravené pohoštění připravené samotnými žáky a jejich rodiči a krásně nazdobené stoly s romanticky hořícími svíčkami a květinovou výzdobou. V průběhu večera se představili ti nejpilnější žáci obou škol a oba Měchbandy, starší žáci i ti mladší. Vyslechnout jsme si mohli jak tóny staré muziky, tak i klasické populární melodie. Dle reakcí publika a i toho, že se Dům zaplnil beze zbytku jak sedícími, tak i diváky stojícími, byl koncert opravdu velmi úspěšný a za roky svého trvání si našel své skalní i nové příznivce. Dlouhé roky akordeonová oddělení obou škol vedou společně paní ředitelka Lenka Brázdová a paní učitelka Jitka Svobodová.

Menu