Nádherný podvečer dne 17. března 2017 jsme měli možnost prožít s našimi akordeonisty z třešťské i telčské ZUŠ. Vystoupili všichni akordeonisté s pečlivě nacvičenými skladbami. Na vystoupení se připravovali během soustředění v Panenské Rozsíčce. Celý program uvedla paní ředitelka Lenka Brázdová. Vystoupili i premiérově letošní absolventi, aby si obehráli svá vystoupení před absolventským koncertem. Sešlo se velké množství obecenstva, na některé ani nezbylo místo k sezení. Ani tak, věříme, nikdo nebyl ochuzen o báječné pohoštění napečené maminkami, uvařený čaj žáky a příjemnou komorní atmosféru. Velmi pozitivně byli ohodnoceni nejen absolventi, ale zejména orchestr, který skvěle zahrál dojemnou melodii Nokturna Vadima Petrova. Na Hašlerovy písničky se přidal početný sbor z řad obecenstva. Děkujeme žákům i jejich vyučujícím p. ř. Brázdové a p. uč. Svobodové za příjemný podvečer, hudební zážitek a milou atmosféru.

Menu