18. 1. 2019 – Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť

Krásný večer a noc jsme prožili v pátek 18. ledna 2019, kdy jsme společně s kolegyněmi z Odboru kultury Města Třešť zorganizovaly již tradiční lednový společný ples. Na ples jsme se dlouho připravovali, jednak žáci naší školy, učitelé a také vedení s paní ekonomkou, kdy jsme mimo jiné i žádali podnikatele i obchodníky o sponzory do naší tomboly. Všem moc děkujeme za jejich hodnotné dary. Letošní ples byl výroční, desátý a tentokrát jsme zvolili téma Kouzelná noc. Hned po vstupu do našeho kulturního domu dostali hosté malou obálku, kde měli schovaná kouzelná přání a citáty, jako například: „Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“- Buddha. Věříme, že se kouzelná přáníčka všem splní. Samotný program plesu zahájili žáci našeho hudebního oboru – Jazzband pana učitele Antonína Vidláka. Žáci hráli s nadšením, užít jsme si mohli například tyto písně: Chameleon, Hvězdy nad tebou, Forrest Gump, Blue Bossa, Zatančím, Čekej tiše nebo Řeku lásky.  Po zahájení a společném přípitku s panem starostou Vladislavem Hynkem a paní místostarostkou Evou Požárovou zatančili žáci našeho tanečního oboru paní učitelky Miroslavy Svobodníkové, která vždy připravuje taneční vstupy na naše plesy. Dívky mladších ročníků tančily jako Popelky s tanečníkem princem na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku Karla Svobody, kterou zazpívala žákyně paní učitelky Hany Němcové z pěveckého oddělení. Po tomto pohádkovém vstupu žáci vyzvali pana starostu a paní místostarostku k dětské volence. K té hrál opět Jazzband pana učitele A. Vidláka a písničkou k dětské volence se s námi i rozloučil. V dalších částech večera hrála k tanci a poslechu kapela Hudba Dvořák z Humpolce. V půl desáté jsme měli připravený další taneční vstup, tentokrát zatančily jako svítící motýli slečny straších ročníků na kouzelnou melodii z filmu Letopisy Narnie. Hned po tomto vstupu měla připravené kouzelné vystoupení zpěvačka, kterou známe i jako Saxanu z filmu Dívka na koštěti, Petra Černocká. Petra Černocká zpívala za doprovodu svého muže Jiřího Pracného, vynikajícího kytaristy, téměř třičtvrtě hodiny. Hned po nich nás okouzlil svými kouzly a magií úspěšný kouzelník, který provozuje především „trapnomagii“, Richard Nedvěd. Na hostech plesu bylo evidentně znát, že se jeho vystoupením baví. O půlnoci přišlo na řadu losování hlavní tomboly a losování výherce soutěže v podobě kartiček na stolech, na kterých byla otázka z filmu Dívka na koštěti. Věříme, že i touto soutěží se návštěvníci plesu bavili. V rámci tématu Kouzelná noc připravili také naši žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Eriky Houserové výzdobu prostor KD a kouzelné koutky, které mohli návštěvníci využít k focení. Věříme, že se všem na našem plese líbilo, důkazem byl i jejich aktivní tanec do ranních hodin. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto plesu. Pedagogům naší ZUŠ – Antonínu Vidlákovi, Erice Houserové, Miroslavě Svobodníkové, Haně Němcové, Miluši Havlíkové, účinkujícím žákům, paní ekonomce naší školy Zdeňce Příhodové a děkujeme také za krásnou spolupráci paní Marii Korešové, Romaně Šťastné a paní místostarostce Evě Požárové.

Menu