18. 3. 2019 uvedení pohádky „Co takhle svatba, princi?“ na TDJ, repríza 15. 4. 2019

Letos poprvé jsme se s našimi žáky pěveckého oddělení pod vedením paní učitelky Hany Němcové zúčastnili festivalu amatérských divadel Třešťské divadelní jaro. Na tomto festivalu jsme uvedli známou pohádku „Co takhle svatba, princi?“. Naši zpěváci nejenže nacvičili pěvecké party, ale směle se pustili i do herecké složky. S ohledem na to, že na naší škole nemáme literárně dramatický obor a s herectvím si naši žáci museli poradit se svojí paní učitelkou H. Němcovu sami, byly herecké výkony velmi pěkné. S citem pro hudbu dětem krásně natočila podklady pro zpěv paní učitelka Miluše Havlíková. A divadlo by samozřejmě nebylo bez kostýmů a kulis. Za zapůjčení kostýmů pro naši pohádku moc děkujeme paní Jitce Havlíčkové, ta nám pomohla i se scénou, opravdu si této pomoci velmi vážíme a děkujeme. Naše velké díky patří také zaměstnancům Kulturního domu Třešť, paní vedoucí Marii Korešové a za technickou spolupráci panu Ladislavu Nešporovi, bez jeho pomoci bychom nemohli pohádku vůbec realizovat.

Protože jsme tuto pohádku 18. 3. 2019 hráli v dopoledních hodinách především pro žáky mateřských škol, rozhodli jsme se ji reprízovat i pro naše rodiče a veřejnost. 15. 4. 2019 měli tedy možnost tuto pohádku shlédnout i ti, kteří ještě pohádku neviděli. Přišli především rodiče našich žáků a podle ohlasů se pohádka líbila. Gratulujeme tedy našim žákům a paní učitelce H. Němcové a děkujeme za krásné uvedení.

Menu