2. 3. 2022 Žákovský koncert

Hned týden po Žákovském koncertě, který se konal 23. 2. 2022, jsme uspořádali další Žákovský koncert, neboť jaro v naší škole bývá vždy „soutěživé“ a naší žáci svůj soutěžní repertoár předvedou i u nás ve škole na koncertě svým rodičům a hostům. A právě tento koncert patřil především našim soutěžícím. Svůj celý repertoár, který je vždy obsáhlejší, si žáci zkusili předvést veřejně. Repertoár je obsáhlejší z důvodu splnění soutěžních podmínek, kde bývá daná především minutáž a třeba také hra či zpěv zpaměti. V tento večer nám tedy zazpívaly svůj repertoár dívky z pěveckého oddělení – Amálie Kaňkovská a Adriana Pízová. Děvčata čekala soutěž hned druhý den, okresní kolo v ZUŠ Jihlavě. Pěvecké oddělení u nás vyučuje paní učitelka Hana Němcová. Dále na tomto koncertě hráli celý svůj program žáci dechového oddělení. Tomáš Partl na klarinet ze třídy pana učitele Jaroslav Šimánka, Jiří Cába na trubku ze třídy pana učitele Petra Vohosky a Štěpánka Dvořáková na saxofon ze třídy pana učitele Antonína Vidláka. Všichni žáci hráli a zpívali krásně. 

Menu