20. 6. 2018 Slavnostní zakončení třetího akademického roku

Výjimečné chvíle zažili studenti Akademie umění a kultury v Třešti, která začala vzdělávat studenty III. věku v oblasti hudební, výtvarné a taneční. Tehdy, bylo to přesně 22. září 2015, byli naši první studenti přivítáni do nové Akademie Slavnostní imatrikulací, z rukou naší paní místostarostky obdrželi své první indexy a začali se pilně vzdělávat. Je nám potěšením, že se projekt těší čím dál většímu zájmu seniorů.  Studium prvního zimního a letního semestru v roce 2015 zahájilo celkem 23 studentů. Druhý rok nám přibyli do prvního semestru roku 2016 3 noví studenti a do třetího roku na podzim 2017 se přihlásilo celkem 6 nových studentů. V letošním roce studovalo v naší Akademii celkem 30 studentů, tedy o téměř jednu třetinu více, než první rok, kdy jsme Akademii zakládali, což považujeme za velký úspěch.

Hudební obor studuje celkem 11 studentů –  2 hru na elektronické klávesové nástroje, 2 na klavír, 1 na kytaru, 2 na akordeon, 2 na trubku a 2 dámy na saxofon. Taneční obor studovalo po oba dva roky celkem 6 studentek. Výtvarný obor začalo studovat 11 studentů. Nyní jich je celkem 12. 7 studuje třetím rokem, 3 druhým a dvě prvním rokem.

Jsme nesmírně vděční zastupitelům Města Třeště, že prodloužili náš původně tříletý projekt o další tříletý cyklus, do kterého postupuje dvacet studentů druhého stupně a 13 studentů stupně prvního. Jsme velmi hrdí na úspěchy a pokroky našich studentů a děkujeme jejich lektorům i jim za nádherná vystoupení, která předvedli na slavnostním předávání postupových listů a diplomů.

 

Menu