24. 4. 2019 Společný koncert se ZUŠ Dačice v ZUŠ Třešť

Ve středu večer 24. dubna 2019 kolem sedmnácté hodiny nás navštívili žáci a učitelé ze Základní umělecké školy Dačice, s kterými jsme společně připravili na tento den Společný koncert obou škol. Koncert začínal v 18 hodin, trval něco málo přes hodinku a každá škola si připravila program na cca 30 minut. Hned v úvodu koncertu hráli společně v žesťovém souboru žáci obou škol pod vedením pana učitele Petra Vohosky ze ZUŠ Třešť a pana učitele Petra Červenky ze ZUŠ Dačice. Bylo opravdu krásné sledovat spolupráci obou učitelů a žáků z těchto škol. Představili se i další žáci dechového oddělení ze ZUŠ Dačice a Třešť, z obou škol zahráli také žáci kytarového souboru, žáci hrající na elektronické klávesové nástroje, klavír, za naši školu zazněly také housle a komorní zpěv. Koncert uváděli společně ředitelé obou škol Josef Mochar, DiS. a Lenka Meister. Po velmi vydařeném koncertě jsme pozvali nejen naše hosty, ale i diváky na pohoštění, při kterém si učitelé a žáci mohli popovídat, probrat zážitky a navázat nová přátelství. V pozdějších hodinách jsme se rozloučili a domluvili naši další spolupráci, kdy jsme přijali pozvání na další koncert, který se bude konat v příštím školním roce v ZUŠ Dačice. Chtěla bych poděkovat našim učitelům, kteří připravili žáky na tento koncert a kteří také pomáhali s celkovou organizací večera. Byli to Miluše Havlíková, Jaroslav Šimánek, Jakub Lojda, DiS., Bc. Martina Tesařová, BcA. Katrin Dvořáková, Mgr. Antonín Vidlák, Hana Němcová, DiS, Marie Bazalová, DiS. a Petr Vohoska, DiS. Za pomoc děkuji také paní učitelce Miroslavě Svobodníkové, paní ekonomce Zdeňce Příhodové a vedoucí KD Třešť Marii Korešové.

Menu