Naše škola se již podruhé přidala k Celostátnímu happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Základní umělecké školy představují svůj program v rámci jednoho společného dne. Je to den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Je to prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cílem ZUŠ Open je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně, prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol. Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu a posílit respekt základních uměleckých škol. V letošním roce se zúčastnilo 400 základních uměleckých škol a předvedlo tisíc vystoupení a akcí. Žáci naší školy se v hojném počtu předvedli na náměstí a v prostoru před kostelem sv. Kateřiny Sienské. Děkujeme všem žákům a jejich pedagogům za skvělou atmosféru a předvedená vystoupení.

Děkujeme také Městu Třešť za spolupráci, zaměstnancům odboru kultury a kulturního domu za skvělou spolupráci.

Menu