25. – 26. března 2024 – Krajské kolo soutěže ve hře na klavír

Velkou radost nám udělali žáci našeho klavírního oddělení. Ve dnech 25. – 26. 3. 2024 probíhalo  krajské kolo soutěže ve hře na klavír, a to opět v Jihlavě. Zde se sešli vítězové kol okresních z celkem 17 škol. Zazněly špičkové výkony a úterý 26.3. bylo soutěžním dnem naší žákyně Veroniky Pechové ze třídy paní učitelky Katrin Dvořákové a klavírního dua Lýdie Cvakové a Filipa Tůmy paní učitelky Miluše Havlíkové. Oba vydařené výkony byly oceněny 2. místem. Naše poděkování patří jednak žákům, kteří skvěle reprezentovali naši školu, ale i jejich paním učitelkám, neboť připravit žáka na soutěž vyžaduje mnoho práce nad rámec běžné výuky.

Menu