29. 11. 2019 – Vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu v Lukách nad Jihlavou

Letos poprvé nás oslovili zástupci Města Luka nad Jihlavou ke spolupráci při rozsvícení vánočního stromu v jejich městě. Požádali konkrétně pěvecký sbor naší školy, a protože paní učitelka Hana Němcová i její žáci rádi vystupují, pozvání přijali. Na toto vystoupení se poctivě připravovali na soustředění pěveckého oddělení v Panenské Rozsíčce koncem listopadu a musíme říct, že jejich půlhodinový program byl opravdu nádherný a děti měly úspěch. Zpívaly samozřejmě písně s vánoční tématikou, například Těšíme se na Ježíška, Ave, Ave a nechyběly ani písně vážnějšího charakteru jako Adeste fideles. Z vystoupení jsme měli všichni radost a doufáme, že jsme potěšili i místní diváky.

Menu