5. a 6. 2. 2018 Výchovné koncerty pro MŠ Třešť a MŠ a ZŠ Hodice, Růžená, Pavlov

Ve dnech 5.a 6. února 2018 jsme pozvali naše malé kamarády z mateřských škol s paní učitelkami z Třeště a okolních vesnic Hodic, Růžené a Pavlova, aby nás navštívili a shlédli Výchovný koncert. Dětí přišlo 228. Moderování a koncepce Výchovného koncertu se ujali s vtipem sobě vlastním páni učitelé Jaroslav Šimánek a Jakub Lojda, DiS.

Koncert se nesl v duchu čtvera ročních období a v každém období se děti seznámili s různými hudebními nástroji, tancem a o zpěv se postarali žáci mladšího pěveckého sboru. Výtvarný obor pak zpracoval kulisy. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními bavili páni učitelé děti vtipnými scénka s poučnými momenty. Děti báječně spolupracovaly. Všichni odcházeli rozesmátí, tak věříme, že se jim koncert líbil a třeba někteří přijdou k nám na přijímací zkoušky a budou z nich naši noví žáčci. Děkujeme všem zúčastněným pedagogům za veselá a hezky nacvičená čísla a neméně našim žákům.

Menu