6. března 2024 – Žákovský koncert

Ve středu 6. března 2024 proběhl další z řady Žákovských koncertů, které probíhají v období školních či okresních kol soutěží ve hře na klavír, kytaru či housle. Diváky téměř zaplněný sál  mohl vyslechnout zdařilé výkony našich žáků, tentokrát především z  klavírního oddělení. Zazněla řada krásných  skladbiček, s kterými naši  klavíristé soutěžili právě na školním kole, které se konalo 7. února. Dále jsme vyslechli tóny akordeonu, klarinetu, zobcové flétny a EKN.

Menu