7. února a 9. února 2024 – Výchovné koncerty pro MŠ Třešť a okolí

Parádní dopoledne jsme prožili ve středu 7. února 2024 a v pátek 9. února 2024, kdy jsme k nám do školy pozvali děti z mateřské škol Třešť, Hodice, Batelov a Růžená, abychom jim představili, co vše se zde u nás ve škole mohou naučit. Prezentovali jsme nejen hudební obor, ale také taneční obor, literárně-dramatický obor a výtvarný obor. Scénáře a průvodního slova se ujali kolegové Jaroslav Šimánek, Petr Vohoska a Antonín Vidlák a byli neskutečně vtipní! Jeden z nich byl velký moderní počítačový stroj, který „počítačovou řečí“ vykládal dětem, co zde učíme. Uvedl to například slovy „my tady ve škole učit hrát na klavír“ a vydával umělé zvuky klavíru. Dětem jsme pak ukázali, že skutečný klavír hraje úplně jinak, že jeho skutečný tón nemůže nic nahradit. Takto zábavnou formou dětem kolegové představili všechny hudební nástroje, na které hráli naši mladší žáci. Zatančili také žáci tanečního oboru, mini představení předvedli žáci literárně-dramatického oboru, všichni v nádherných kostýmech. Obrovský obraz pak udělali všichni účinkující žáci a začali hrát společně. Záměrně nic nenacvičili, aby bylo dětem jasné, že i souhra hudebních nástrojů je potřeba cvičit. Velmi nás potěšily reakce dětí z mateřských škol, neustále s nimi kolegové moderátoři vedli velmi roztomilou debatu a děti poslouchaly všechny hudební nástroje se zájmem. Máme radost, že i jejich paní učitelky nám děkovaly, bylo evidentní, že jejich poděkování je upřímné a že i ony se bavily vtipnou formou, kterou kolegové dětem naši školu představili. Představení vidělo celkem 226 dětí.

Menu