Absolventský koncert v Synagoze v Třešti 15. 6. 2021

Poslední Absolventský koncert jsme odvysílali opět ze synagogy v Třešti dne 15.června 2021. Báječná atmosféra se udržela z předchozích večerů a i technicky jsme již byli natolik zběhlí, že nazvučení všech nástrojů a účastníků šlo jako po másle. V tento večer se představil klarinet, kytara, akordeon a dokonce i zpěv. Je škoda, že diváci našich koncertů nemohli ocenit akustiku skýtající synagoga, a i když obraz přenášený online sama facebooková stránka zredukuje, věříme, že i tak měli sledující radost, že alespoň touto cestou mohli naši absolventi předvést, co se za dobu studia na naší škole naučili. Jsme vzdělávací instituce a máme jasně daná pravidla, která musíme v době mimořádných opatření dodržovat. Online přenos je nejlepší alternativou pořádání, byť vzdělávacích, akcí ZUŠ. Záznamy jsou uložené na našem Facebooku a jsou k dispozici zpětně ke shlédnutí. Děkujeme pánům Michalu Tauschovi a Ondřeji Suchému za zapůjčení vybavení. Všem žákům a pedagogům gratulujeme nejen k výkonům, ale i k trpělivosti a vypořádáním se s trémou z online vysílání. Přeci jen vystoupit před kamerou, obklopeni mikrofony a vědět, že na druhé straně může být spousta sledujících, u kterých nevidíte reakce, neznáte atmosféru, je obdivuhodný počin, který všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Menu