Krajské kolo soutěže Docela malého festivalu v Třebíči, 25. 4. 2022

Naši žáčci literárně-dramatického oboru, který od září 2021 učí paní učitelka Pavla Houdková, byli velmi úspěšní v soutěži Docela malý festival, který pořádá DDM a do kterého se zapojují nejen soubory domova dětí, ZUŠek, ale také základních škol. Okresní kolo se konalo 24. 3. 2022 a naši žáci byli vybráni do krajského kola této soutěže, které se konalo v pondělí 25. dubna 2022 v Třebíči pod názvem Dětská scéna 2022.  Ani zde nám děti neudělaly ostudu a dovezly nám krásné Čestné uznání. Blahopřejeme!!!

Menu