Vážení rodiče, 

všichni uchazeči byli přijati ke studiu Literárně-dramatického oboru, který vyučuje p. uč. MgA. Pavla Houdková.

Níže najdete podklady k platbě úplaty za vzdělávání ( první pololetí šk. roku 2023/24). V posledním týdnu v srpnu bude v sekci Literárně-dramatický obor –  Rozvrh, zveřejněn čas výuky Vašeho dítěte. Za včasnou platbu předem děkujeme.

Zaplaťte, prosíme, do 26.6.2023 částku =1.200,- na číslo účtu 19-4625440207/0100 a do poznámky uveďte jméno a příjmení.

Menu