První výstavka v nové škole

Žáci výtvarného oboru od prvního ročníku až po sedmý ročník prvního stupně pod vedením p.učitelek E.Houserové a S. Kubové Lašanové zaplnili chodbu skvělými autoportréty, exotickými mouchami a nebo střevíčky pro Popelku. Žáci V. ročníku prostorově vyjádřili první písmeno svého jména a naši nejstarší se nechali inspirovat Picassem a jeho dílem Guernica. Jsme na naše malé umělce moc hrdí.

Menu