Slavnostní vystoupení žáků tanečního oboru 17. 6. 2021 v KD Třešť

V podvečer dne 17. června 2021 se konalo Slavnostní vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením paní učitelky Miroslavy Lefnerové. Jak je již letitou tradicí, při slavnostním večeru vystoupili všichni žáci tanečního oboru. Vzhledem k nařízeným opatřením i tento náročný počin se přenášel živě na facebookových stránkách. V průběhu programu svá absolventská vystoupení i vlastní choreografie předvedlo pět absolventek a jeden absolvent. Výjimečnou podívanou pak pro všechny bylo vystoupení absolventky na šálách zavěšených od stropu. Všechna vystoupení byla výborná a přihlédneme-li k tak neskutečně těžkým podmínkám distanční výuky po téměř celý školní rok, byla všechna vystoupení přímo obdivuhodná. Žáci i paní učitelka si zaslouží obrovský dík a respekt.Vystoupením tanečního oboru také skončilo pásmo koncertů a vystoupení, které jsme vysílali živě pomocí našeho kamaráda a „dvorního ajťáka“ Mgr. Jakuba Novotného. Patří mu obrovský dík za trpělivost, nasazení a neustálé vylepšování možností našich streamů. Děkujeme! 

Menu