„Vždy Vám psala naše tužka, co že dělá třešťská ZUŠka, teď v karanténě z moci vyšší, jen z obrazovek žáky slyší.“

O letošních jarních prázdninách, které byly od 9. do 15. března 2020, byl již týden také v naší zemi poprvé zaznamenán výskyt sledovaného koronaviru, respiračního onemocnění, které je označováno jako COVID-19, a který byl poprvé identifikován ve Wu-chan v provincii Hubei v Číně. Právě o jarních prázdninách dne 12. března 2020 se Vláda České republiky usnesla na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a uzavřela až do odvolání všechny školy v naší zemi. Tak jako ostatní školy, i my jsme začali rychle situaci řešit a přemýšlet, jak pokračovat ve vzdělávání nejen našich žáků Základní umělecké školy Třešť, ale také studentů Akademie umění a kultury v Třešti. Protože žijeme v době, kdy máme různé technické vymoženosti, začali jsme tedy pracovat s moderními technologiemi, jako je Skype, mailová komunikace, WhatsApp, Messenger. Pro individuální výuku jsme tedy nejčastěji zvolili právě Skype, kdy naše žáky při výuce nejen slyšíme, ale i krásně vidíme. Pochopitelně to nenahradí přítomnost žáka ve škole, špatně se nám tvoří dynamika, agogika, ale v této těžké době, kdy se nesmíme setkat, je právě tato komunikace vynikající. Nemůže s dětmi touto formou hrát v duu nebo jiném komorním seskupení, zvuk je „na druhé straně“ asi o jednu dobu opožděn, ale to si plně vynahradíme až ve škole. V hudebním oboru jsme řešili také výuku orchestru či souborů, i v tomto případě jsme si poradili – když nemůžeme hrát společně dané konkrétní skladby, tak aspoň prostřednictvím YouTube posíláme žákům nahrávky jiných souborů či profesionálních umělců a při mailové komunikaci s žáky rozebíráme způsoby podání, sledujeme rozdíly v provedení skladby, necháme se jimi inspirovat nebo si prostě jednoduše říkáme, jak se nám daná skladba líbí a jak na nás působí. Formu výuky přes mailovou komunikaci zvolila také naše paní učitelka výtvarného oboru, která dětem zasílá úkoly, co mají žáci tvořit. V každém úkolu mají napsané téma práce, jakou při tom využít výtvarnou techniku, jaké pomůcky, jak by měla vypadat realizace výtvarné činnosti a na závěr úkolu pár rad pro inspiraci. Například, jestli použít štětec nebo houbičku, že je lepší míchat odstíny, výsledek je pak zajímavější, že transparentní sklo při určitém úkolu je vhodnější, ať barvu neředí nebo naopak ředí vodou a na závěr připojila výtvarnou práci, kterou vytvořila sama. Děti doma pracovaly a stále pracují a výtvory nám posílají. Jsou opravdu velice zdařilé, je vidět, že máme šikovné žáky. Distanční formu vzdělávání také vymyslela paní učitelka tanečního oboru, která nejdříve dětem natočila a rozeslala rozcvičku, aby „nevypadly z formy“. Dále jim posílá úkoly přes mail, odkazy, které si děti rozkliknou, podívají se na video a do e-mailu odpoví na otázky. Například: jak se jmenovala první zvedačka, jak se jmenuje první cvik prováděný u tyče, atd. Žáci také posílají fotky a nahrávky z jejich domácích tréninků. Jsme moc rádi, že žáci všech našich oborů s námi komunikují, dále se vzdělávají a že jim rodiče pomáhají s focením a natáčením jejich výtvorů a výkonů a zasláním zpět k nám do školy. Chtěla bych právě rodičům moc poděkovat, že dětem vytvořili doma podmínky pro jejich umělecké vzdělávání, také děkuji dětem, že přestože jsou doma a venku už sluníčko láká jít ven, tak dále pracují a pilně se doma učí. Děkuji také všem mým učitelům ze základní umělecké školy, kteří se nezalekli stavu, kdy nemohou přijít do školy, zde děti učit a všichni začali vymýšlet distanční formy vzdělávání. Opravdu si velmi vážím jejich práce, jich samotných a jsem vděčna, že mám tak skvělý pracovní tým. Do tohoto výborného týmu patří také naše paní ekonomka, která se mnou stále pracuje, hlídá financování, již teď nakupuje desinfekční prostředky pro naše žáky a učitele, kteří už 11. května 2020 přijdou poprvé do školy. A samozřejmě do našeho týmu patří také naše skvělá paní uklízečka, která přes období uzavření škol naši ZUŠku doslova vycídila do naprosté čistoty. Také stále pečlivě desinfikuje naše prostředí, když si sem učitelé přijdou pro noty, pro pracovní pomůcky a nebo vyučovat právě přes Skype. Jak už jsem se výše zmínila, dle návrhu Vlády ČR budou základní umělecké školy otevřeny 11. května 2020 pouze pro individuální výuku. Doufejme, že se situace spojená s koronavirem nezhorší a s radostí tu naše první žáčky přivítáme. Od 25. května 2020 je v návrhu otevření kolektivní výuky do maximálního počtu 5 dětí. Pokud nedojde k jiným změnám, (tyto řádky jsem psala 16. dubna 2020) výuku tanečního a výtvarného oboru mají v plánu vyučující právě po pěti žácích. Způsob a čas výuku budou vyučující domlouvat přímo s dětmi. Výuka hudebních nauk bude dále probíhat distanční formou a žáci z ní budou na konci roku klasifikováni. Věřím, že vše s žáky i rodiči společně zvládneme tak, aby děti odcházely spokojené na letní prázdniny.

Menu