1. 11. 2017 – Výtvarný obor v Heleníně

listopadu 2017 se ve střední umělecko-průmyslové škole Helenín konal 9. ročník výtvarné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ. Celkem se do soutěže přihlásilo 161 žáků, což je rekordní počet v celé historii soutěže. Letos si soutěžící vybírali ze dvou témat – Džungle a Stroj času. Výtvarná technika byla libovolná, porota ocenila 12 žáků. Naši žáci se rozhodně mezi kamarády z ostatních škol neztratili. Děkujeme žákům i jejich paní učitelce Erice Houserové za skvělou reprezentaci školy!

Menu