15. 11. 2017 – Koncert rodin s předáváním ocenění Hvězda roku 2017

Nádherný večer jsme prožili 15. listopadu 2017 v Kině Máj, kde se konal již sedmý ročník Koncertu rodin. Po šesté byl ještě spojen s předáváním ocenění Hvězda roku, které dostávají děti za mimořádný výkon v oblasti umění, sport a další zájmové aktivity.

Naše škola nominovala Radka Pustinu, Kláru Zažímalovou, Kryštofa Zažímala, Vojtěcha Hynka a Štěpána Dolského. Všechny nominované děti získaly ocenění Hvězda roku 2017 a při slavnostním večeru si jej převzali z rukou pana starosty Vladislava Hynka a paní místostarostky Evy Požárové.

Jsme nesmírně pyšní nejen na oceněné žáky, ale neméně na naše milé rodiny, které přijaly pozvání a zúčastnily se Koncertu rodin. Obrovský dík patří Škrdlovým, Morkusovým, Zažímalovým, Křížovým, Svobodovým, Cábovým, Křivánkovým a Meisterovým za dokonalá a krásná vystoupení, která si připravili. Velmi si ceníme jejich času, který věnovali spolu s našimi pedagogy nácviku, odvahy, neboť vystoupit na jevišti, před plným sálem lidí je nesmírně náročné, chuti, s kterou nám předvedli svá hudební čísla. Prostě byli všichni báječní a mají naši úctu, respekt a velký dík.

Těšíme se na další ročník Koncertu rodin a již nyní se mohou hlásit na školním emailu všechny rodiny našich žáků, které by měly chuť se našeho večera s Hvězdami roku účastnit.

Menu