12. 6. 2019 Slavnostní předání postupových listů a diplomů studentům Akademie umění a kultury v Třešti

Středeční večer 12. června 2019 byl významný pro naše studenty Akademie umění a kultury v Třešti, která vzdělává seniory v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Setkali jsme se v kině Máj u Slavnostního zakončení akademického roku studentů – pro někoho prvního akademického roku druhého stupně, někdo zakončil některý ročník stupně prvního. Naši Akademii jsme před čtyřmi lety založili společně s Městem Třešť a my bychom chtěli opět zástupcům našeho Města velmi poděkovat. Studium prvního zimního a letního semestru v roce 2015 zahájilo celkem 23 studentů, druhý rok nám přibyli 3 noví studenti a do třetího roku na podzim 2017 se nám přihlásilo celkem 6 nových studentů a studium prvního semestru v roce 2018 zahájilo 10 nových studentů. Někteří studenti se během studia odhlásili, někteří své studium přerušili, v letošním roce studovalo v naší Akademii celkem 32 studentů, tedy o téměř jednu polovinu více, než první rok, kdy jsme Akademii zakládali. V hudebním oboru studuje celkem 12 studentů –  3 ve hře na elektronické klávesové nástroje, 1 na klavír, 3 na kytaru, 3 na žesťové nástroje a 2 dámy na saxofon. Kytarovou třídu v tento večer reprezentovala studentka, která se učí hrát u paní lektorky Martiny Tesařové, dále studentka hry na elektronické klávesové nástroje, kterou vyučuje jí paní lektorka Katrin Dvořáková, na žesťové nástroje u pana lektora Petra Vohosky se vzdělávají tři studenti naší Akademie a všichni tři nám také zahráli, rovněž studentka saxofonové třídy pana lektora Antonína Vidláka. Taneční obor u paní lektorky Miroslavy Lefnerové (dříve Svobodníkové) studovalo tři roky 6 studentek a k nim se letos přihlásily 4 nové, ty nám opět zatančily zprostředkovaně pomocí videozáznamu.

Výtvarný obor začalo studovat 11 studentů. Nyní jich je také 11.  1. ročník II.stupně ukončilo 6 studentů, 2 studentky ukončily 3. ročník, jedna 2. ročník a 1. ročník zakončily 2 studentky. Studenty naší Akademie vedla paní lektorka Erika Houserová a jejich výtvarné práce si mohli hosté prohlédnout na výstavě ve vstupních prostorách kina Máj. Nebyla to ale první výstava, kterou v tom semestru výtvarníci uspořádali. 23. dubna 2019 měli studenti vernisáž obrazů s názvem „Vůně barev“ v místní kavárně Gramkafé a byla opravdu nádherná.

Znovu děkujeme Radě a Zastupitelstvu Města Třeště za schválení a podporu našeho projektu Akademie před třemi lety, dále za jeho pokračování před rokem – včetně jeho financování, paní místostarostce Evě Požárové, která nám pomohla se samotným založením Akademie, našemu panu starostovi Vladislavu Hynkovi, který převzal záštitu nad celým projektem. Patrony projektu, kteří nás svým srdcem, myslí a slovem podpořili a dali najevo své sympatie k tomuto vzdělávání, jsou významné osobnosti našeho města. Naši Akademii postihla v lednu tohoto roku smutná zpráva a velká ztráta, patronka a zároveň studentka naší Akademie Marie Kopečná zemřela. Vzpomínáme na ni s láskou, děkujeme jí za její podporu, práci a laskavé srdce.

Další dva patrony naší Akademie jsou herec Horáckého divadla Jihlava pan Milan Šindelář, který nás poctil svou přítomností a velmi milým a vtipným výstupem a emeritní biskup plzeňský pan František Radkovský, který našim studentům zaslal laskavá slova.

Vrcholná chvíle tohoto večera nastala, když naši studenti obdrželi z rukou paní místostarostky Evy Požárové postupové listy do dalšího ročníku studenti, kteří začali studovat v průběhu projektu a jsou studenty 1. ročníku II. stupně a Diplom ti studenti, kteří absolvují třetí rok studia – první stupeň. Celý večer byl opravdu vydařený, slavnostní a my z tohoto místa děkujeme všem zúčastněným.

Menu