14. 11. 2018 18:00 Koncert rodin-ocenění „Hvězda roku 2018“

Večer dne 14. listopadu 2018 se v sále naší školy konal Koncert rodin, v rámci kterého zástupci města Třeště slavnostně předali ocenění „Hvězda roku 2018“. Velmi bychom chtěli poděkovat rodinám, které si našly čas a měly chuť i přes obrovskou trému vystoupit na Koncertě rodin. Rok od roku je těžší dát dohromady program koncertu právě pro časovou vytíženost členů rodin a pro velkou trému, která vystoupení doprovází. I přes toto všechno však všichni zúčastnění po koncertě přiznávají, že nácvik písní a skladeb, kdy je rodina pohromadě, je výjimečně příjemná záležitost a příležitost se sejít všichni spolu a pracovat na krásné věci. Poděkování patří Smetanovým, Cábovým, Morkusovým, Škrdlovým, Dzapkovým, Meisterovým, Svobodovým a Horníkovým. Program koncertu byl pestrý, zazněly skladby od Zimy ze Čtvero ročních Antonia Vivaldiho až po folkové písně Radůzy, např. Dva havrani. Všem účinkujícím se vystoupení velmi povedla a my rodinám k jejich výkonu gratulujeme. Děkujeme i za pomoc při nácviku našim pedagogům, p. učitelkám Katrin Dvořákové, Martině Tesařové, Haně Němcové a p. učitelům Petru Vohoskovi, Antonínu Vidlákovi a Jaroslavu Šimánkovi a p. ředitelce Lence Meister, která mimo jiné koncert i předávání ocenění provedla slovem a sama pak se svou rodinou vystoupila.

Město Třešť pak následně prostřednictvím zaměstnanců odbory kultury, zejména p. Šťastné a p. Korešové, zajistilo a připravilo výborné a bohaté pohoštění pro všechny v prostorách naší školy.

Moc se těšíme na další ročník a bude nám velkým potěšením společně připravit koncert s ještě více rodinami žáků naší školy, které tímto srdečně zveme, aby se příštího koncertu zúčastnili.

Menu