17. 10. 2018 – Žákovský koncert

Dne 17. 10. 2018 se konal v sále naší školy první z Žákovských koncertů tohoto školního roku. Žákovské koncerty slouží k veřejné prezentaci dovedností žáků hudebního oboru, kteří již zvládli či dokončili nácvik nějaké skladby či písně. Vystoupení na Žákovském koncertě neslouží jen k potěšení rodičů, známých a veřejnosti v hledišti. Veřejným vystoupením nejen žáci získávají jistotu a odbourávají postupně trému, ale také je to motivační prvek, kdy vystoupí opravdu jen ti žáci, kteří poctivou a pilnou prací dospěli v nácviku skladby k úrovni hodné veřejného prezentování. Hned na prvním koncertě se sešlo mnoho výborných čísel programu. Žáčkům gratulujeme k jejich vystoupením.

Menu